Privacy

Privacyverklaring vereniging ICOM Nederland

1 juli 2021

Jouw privacy is voor vereniging ICOM Nederland van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij de website van vereniging ICOM Nederland (www.icom.nl) allemaal doen met informatie die wij over jou te weten komen. We raden je aan dit aandachtig te lezen.

Als je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact op met vereniging ICOM Nederland.

Verzenden van nieuwsbrieven

Wij hebben een nieuwsbrief en je wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief lees je nieuwtjes, tips en informatie over de ontwikkelingen binnen de vereniging en in het museumveld. Hiervoor gebruiken wij jouw: naam en e-mailadres.
Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat je het abonnement opzegt.

De nieuwsbrief wordt ca. 1 keer per kwartaal per mail verstuurd. De inhoud van de nieuwsbrief bevat onder andere: verenigingsnieuws, waar onder oproep ledenvergadering en ander relevant nieuws.

Het abonnement op de nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Toegang portaal

Met ons portaal krijg je toegang tot een beheeromgeving waar je zelf informatie kunt instellen, opgeven en wijzigen voor de website. Wij houden bij wat je gedaan hebt en wanneer, zodat daar bewijs van is. Jij kunt in het portaal inloggen met je mailadres en een wachtwoord.

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, tot het einde van de dienstverlening aan jou.

Contactformulier

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij jouw: NAW-gegevens, e-mailadres en lidnummer. Voor reisbeurzen en subsidies vragen we ook je telefoonnummer en, bij toekenning van een subsidie of beurs, je IBAN rekeningnummer.

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Aankondigingen

Wij willen jou graag aankondigingen en nieuws sturen over onze vereniging en diensten. Dit doen wij per e-mail en via sociale media.

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze aankondigingen. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via het portaal kun je dit ook doorgeven.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). 

Onze website bevat social media buttons. Deze buttons worden door de betreffende organisaties gebruikt om jouw persoonlijke gegevens te verzamelen.

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden waar informatie bewaard kan worden, zodat jij die informatie bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft op te geven. Wij kunnen cookies ook gebruiken om te zien of je onze website opnieuw bezoekt.

De eerste keer dat je onze website bezoekt, zullen we een bericht tonen waarin we uitleggen waar wij cookies voor inzetten en om jouw toestemming vragen voor het gebruik hiervan.

Je kunt het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van je browser. Sommige onderdelen van onze website functioneren dan eventueel niet naar behoren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum bovenaan dit document en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
 • Intrekken van toestemming;
 • Een bepaalde verwerking beperken;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Als je gebruik wilt maken van een van bovenstaande rechten, dan kunnen wij je vragen om jezelf te legitimeren met en geldig identiteitsbewijs, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Let er hierbij op dat je altijd je foto en persoonsnummer onzichtbaar maakt.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je een e-mail sturen naar communicatie@icom.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

vereniging ICOM Nederland
Rijnlaan 60
3522 BP Utrecht
E-mailadres: communicatie@icom.nl
KvK nummer: 40532998