Officiële Nederlandse vertaling internationale museumdefinitie

11/10/2023

Officiële Nederlandse vertaling internationale Museumdefinitie

De internationale vakvereniging voor museumprofessionals ICOM (International Council of Museum) nam in 2022 tijdens de General Conference in Praag de nieuwe museumdefinitie aan, een belangrijke leidraad voor de museumpraktijk wereldwijd en de uitkomst van een jarenlang inspraakproces van de leden. Om implementatie en toepassing in het Nederlands taalgebied te vergemakkelijken en stimuleren, bogen de ICOM-landencomités van België-Vlaanderen en Nederland, de Museumvereniging en het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed FARO zich over de vertaling van de museumdefinitie. Die wordt vandaag gepresenteerd.

Nederlandse vertaling

‘Een museum is een permanente instelling zonder winstoogmerk, in dienst van de samenleving, gericht op het onderzoeken, verzamelen, bewaren, interpreteren en tentoonstellen van materieel en immaterieel erfgoed. Musea zijn openbaar, toegankelijk en inclusief en bevorderen diversiteit en duurzaamheid. Ze werken en communiceren ethisch, professioneel en met participatie van gemeenschappen. Musea bieden een verscheidenheid aan ervaringen met het oog op educatie, genoegen, reflectie en kennisuitwisseling.’

De originele Engelstalige definitie luidt: ‘A museum is a not-for-profit, permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible heritage. Open to the public, accessible and inclusive, museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally and with the participation of communities, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection and knowledge sharing.'

Breed gedragen vertaling

Aan de Nederlandse vertaling ging een zorgvuldig inspraakproces vooraf. Bestuurslid van ICOM Nederland Amanda Vollenweider: '‘In een vruchtbare samenwerking met ICOM Belgium-Flanders, de Museumvereniging en het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed FARO zijn we het vertaalproces ingegaan. We zijn verheugd dat zoveel ICOM-leden hebben meegedacht middels de enquetes die zijn uitgestuurd en de inspraakrondes. Dit alles heeft geresulteerd in een heldere Nederlandse vertaling van de definitie.’

Museumdefinitie

De museumdefinitie is een belangrijke graadmeter voor wat een museum is en wat het museum betekent voor de maatschappij. De omschrijving geeft een heldere afbakening van wat musea wel en niet zijn. In Nederland is de museumdefinitie de basis voor de museumnorm, een kwaliteitskeurmerk voor musea. Daarnaast geeft de museumdefinitie richting aan hoe musea zélf hun taak opvatten. In veel landen wordt de museumdefinitie ook gebruikt als basis voor subsidieregelingen en als het om overheidsfinanciering gaat.

Isabelle Vanhoonacker, voorzitster ICOM Belgium Flanders: ‘Ook in België kwam er een heel voortraject aan te pas om tot de nieuwe museumdefinitie te komen. Voor de Nederlandstalige versie lag het voor ons voor de hand om af te stemmen met Nederland. We hopen dat deze vlotte samenwerking aanleiding geeft tot nieuwe projecten om de museumsector in Vlaanderen en Nederland samen te brengen.’

 

Afbeelding: Museum Jan Cunen. Fotograaf: Almichael Fraay