Erfgoedbescherming in Oekraïne

ICOM Nederland scherpt met ingang van 1 juli 2023 de lidmaatschapscriteria van de vereniging aan. Statutair is ICOM een internationale vakvereniging voor museumprofessionals, een netwerk om internationaal kennis en ervaring uit te wisselen. ICOM Nederland is uiteraard gehouden aan deze statuten. In de uitwerking en hantering van de criteria zijn gedurende de tijd echter grote verschillen ontstaan tussen de verschillende nationale comités van de andere landen. Afgezet tegen andere comités neemt ICOM Nederland een uitzonderlijke positie in vanwege haar grote aantal studentleden.

23/05/2023

Eind 2022 besloot ICOM Nederland om het noodfonds van €10.000 te doneren aan CER - Cultural Emergency Response. Zij zorgen ervoor dat verscheidene al door oorlogsgeweld beschadigde monumenten en musea via het Ukrain Action Plan beter beschermd worden.

CER maakt onderdeel uit van een netwerk van partijen die zich inzetten voor het documenteren van deze oorlogsmisdaden, ook om restauratie op een later moment zo snel mogelijk in gang te kunnen zetten. Bekijk hier een video over de voortgang van dit immense project.