Verslag ICOM-CC Glass & Ceramics

ICOM Nederland scherpt met ingang van 1 juli 2023 de lidmaatschapscriteria van de vereniging aan. Statutair is ICOM een internationale vakvereniging voor museumprofessionals, een netwerk om internationaal kennis en ervaring uit te wisselen. ICOM Nederland is uiteraard gehouden aan deze statuten. In de uitwerking en hantering van de criteria zijn gedurende de tijd echter grote verschillen ontstaan tussen de verschillende nationale comités van de andere landen. Afgezet tegen andere comités neemt ICOM Nederland een uitzonderlijke positie in vanwege haar grote aantal studentleden.

11/12/2022

ICOM-lid Joris Nagtegaal vroeg een reisbeurs aan bij ICOM Nederland. Het doel? De bijeenkomst van ICOM-CC Glass & Ceramics in Lissabon bijwonen van 9 t/m 11 november 2022. Na afloop bracht hij verslag uit; interessante materie voor alle museumprofessionals op het gebied van glas en keramiek. 

verslag ICOM-CC 6th interim meeting, Lissabon 2022

Over ICOM-CC Glass & Ceramics

Ceramics-Gallery-2014_7.jpg

De internationale ICOM-werkgroep Glass & Cerarmics deelt kennis over technologie, conservering en restauratie van glas en keramiek. Het gaat hierbij om archeologische voorwerpen, gebruiksvoorwerpen, decoratieve en kunstzinnige voorwerpen, waaronder ook faience en emaille. De werkgroep vormt netwerken van experts, waaronder conservatoren en curatoren. Samen delen zij actuele kennis en wetenschappelijke inzichten over hun vakgebied. 

Meer weten over ICOM-CC Glass & Ceramics?

ICOM reisbeurzen

ICOM Nederland stelt elk jaar een jaarlijks vastgesteld bedrag beschikbaar (in 2022 € 20.000) voor het bevorderen van internationaal contact en het grenzeloos delen van museale expertise. Dus ben jij lid van ICOM en ben je van plan om een actieve rol te vervullen tijdens een ICOM-conferentie, neem je deel aan een Standing Committee of Working Group ingesteld door de Executive Council, doe je internationaal onderzoek op een museaal kennisgebied of ga je iets organiseren waarbij internationale kennisuitwisseling centraal staat? Dien dan een aanvraag in.

Meer informatie en aanvraagformulier