Nieuwe internationale museumdefinitie aangenomen met steun van ICOM Nederland

24/08/2022

Vandaag 24 augustus heeft de International Council of Museums (ICOM) met overweldigende meerderheid (92%) de nieuwe internationale museumdefinitie aangenomen. Dit gebeurde tijdens de General Conference in Praag. ICOM Nederland steunt de definitie en juicht het toe dat de grootste branchevereniging voor museumprofessionals het na drie jaar eens is over deze belangrijke graadmeter voor wat een museum is en wat het museum betekent voor de maatschappij.

De nieuwe definitie doet recht aan de kerntaken van een museum, maar geeft ook ruimte aan de veranderende praktijk van musea wereldwijd. Caroline Breunesse, voorzitter ICOM Nederland: “Het is een grote stap voorwaarts dat de nieuwe definitie is aangenomen, omdat er nu naast de kerntaken ook elementen als duurzaamheid, inclusiviteit en samenwerking met de gemeenschap in de formulering zijn opgenomen. Deze definitie wordt wereldwijd door museumprofessionals breed gedragen.”
De nieuwe formulering is het resultaat van een zorgvuldige inspraakprocedure, waarbij alle nationale comités hun stem hebben kunnen laten gelden. In twaalf stappen, verdeeld over vier rondes, werden kernwoorden verzameld en conceptteksten beoordeeld. Dat heeft uiteindelijk geleid tot één voorstel.

De nieuwe museumdefinitie luidt: “A museum is a not-for-profit, permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible heritage. Open to the public, accessible and inclusive, museums foster diversity and sustainability.They operate and communicate ethically, professionally and with the participation of communities, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection and knowledge sharing.”

De museumdefinitie geeft een heldere afbakening van wat musea wel en niet zijn. In Nederland is het de basis voor het museumregister, een kwaliteitskeurmerk voor musea. Daarnaast geeft de museumdefinitie richting aan hoe musea zélf hun taak opvatten. In veel landen wordt de museumdefinitie ook gebruikt als basis voor subsidieregelingen en als het om overheidsfinanciering gaat.

De volgende stap voor ICOM Nederland is om met de musea en de ruim 6.500 leden in een open traject tot een Nederlandse vertaling te komen van de Engelse definitie. Het Museumcongres van de Nederlandse Museumvereniging op 6 en 7 oktober 2022 vormt hiervoor de aftrap.