Bericht van de nieuwe voorzitter

24/05/2022

Beste ICOM vrienden,

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 20 mei jl. ben ik benoemd tot voorzitter van het bestuur van ICOM Nederland. Hiermee volg ik Diederik vön Bönninghausen op. Ik prijs Diederik voor zijn fantastische werk en ik wil het bestuur en de ALV enorm bedanken voor het vertrouwen in mij!

Musea zijn prachtige en urgente instituten, waarin we kunnen terugkijken en vooruitkijken, waar we iedereen kunnen bereiken en met collecties leerzame en inspirerende verhalen kunnen vertellen. Ik vind het van groot belang dat we ons oriënteren op onze internationale collega’s: we kunnen van elkaar leren en elkaar helpen. Oorlogen en klimaatverandering en twijfels over wetenschap laten zien dat het hard nodig is om een sterke museale gemeenschap te vormen. En daarnaast is het ook ontzettend leuk om over de grenzen samen te werken!

Ik hoop jullie snel te ontmoeten! Ik ben bereikbaar op chair@icom.nl

Caroline Breunesse 

Naar de bestuurspagina