Definitief rapport over Governance ICOM

ICOM Nederland scherpt met ingang van 1 juli 2023 de lidmaatschapscriteria van de vereniging aan. Statutair is ICOM een internationale vakvereniging voor museumprofessionals, een netwerk om internationaal kennis en ervaring uit te wisselen. ICOM Nederland is uiteraard gehouden aan deze statuten. In de uitwerking en hantering van de criteria zijn gedurende de tijd echter grote verschillen ontstaan tussen de verschillende nationale comités van de andere landen. Afgezet tegen andere comités neemt ICOM Nederland een uitzonderlijke positie in vanwege haar grote aantal studentleden.

20/04/2022

ICOM wil zijn governance verbeteren. Daarom kregen Doyenne Strategy en Luma Consulting de opdracht om een externe evaluatie uit te voeren over het functioneren van de internationale organisatie. In december 2021 was het conceptrapport klaar om te worden beoordeeld door de leden van alle Nationale en Internationale ICOM comités. We berichtten hier al eerder over op deze nieuwspagina.

Definitief rapport

We danken iedereen die tijdens de online inspraaksessies of via het enquêteformulier heeft bijgedragen aan het proces. Inmiddels is het definitieve rapport verschenen. Concluderend wordt gesteld dat:

If there is an overriding message, it is this: ICOM members care deeply about this organization and about the integrity of the museum profession. The events of 2019-2020 and their aftermath did not cause the governance crisis, they merely put existing issues on display on a scale that could not be ignored. Restoring member trust will require an ongoing commitment to better communication, more engagement, and improved transparency in governance that continues with the next board, and the board after that. With greater trust, ICOM’s leaders and members will have a solid foundation on which to build as they grapple with complex and even contentious issues facing the museum field and the association.

Lees het volledige rapport