Feedback ICOM Nederland op External Governance Review report

ICOM Nederland scherpt met ingang van 1 juli 2023 de lidmaatschapscriteria van de vereniging aan. Statutair is ICOM een internationale vakvereniging voor museumprofessionals, een netwerk om internationaal kennis en ervaring uit te wisselen. ICOM Nederland is uiteraard gehouden aan deze statuten. In de uitwerking en hantering van de criteria zijn gedurende de tijd echter grote verschillen ontstaan tussen de verschillende nationale comités van de andere landen. Afgezet tegen andere comités neemt ICOM Nederland een uitzonderlijke positie in vanwege haar grote aantal studentleden.

03/03/2022

ICOM wil zijn governance verbeteren. Daarom kregen Doyenne Strategy en Luma Consulting de opdracht om een externe evaluatie uit te voeren over het functioneren van de internationale organisatie. In december 2021 was het conceptrapport klaar om te worden beoordeeld door de leden van alle Nationale en Internationale ICOM comités. We berichtten hier al eerder over op deze nieuwspagina.

Feedback op het conceptrapport

In het kader van het transparanter werken en het betrekken van de leden – wereldwijd – vroegen wij ook jullie als leden van ICOM Nederland om het conceptrapport door te nemen en erop te reageren. We hebben jullie reacties verzameld tijdens een Zoom-sessie en via de vragenlijst die online kon worden ingevuld. Onze input is nu gebundeld, om door de onderzoekers te worden verwerkt in hun eindverslag. Het definitieve rapport zal in april 2022 gepubliceerd worden.

Gebundelde feedback van ICOM Nederland