Feedback ICOM Nederland op External Governance Review report

03/03/2022

ICOM wil zijn governance verbeteren. Daarom kregen Doyenne Strategy en Luma Consulting de opdracht om een externe evaluatie uit te voeren over het functioneren van de internationale organisatie. In december 2021 was het conceptrapport klaar om te worden beoordeeld door de leden van alle Nationale en Internationale ICOM comités. We berichtten hier al eerder over op deze nieuwspagina.

Feedback op het conceptrapport

In het kader van het transparanter werken en het betrekken van de leden – wereldwijd – vroegen wij ook jullie als leden van ICOM Nederland om het conceptrapport door te nemen en erop te reageren. We hebben jullie reacties verzameld tijdens een Zoom-sessie en via de vragenlijst die online kon worden ingevuld. Onze input is nu gebundeld, om door de onderzoekers te worden verwerkt in hun eindverslag. Het definitieve rapport zal in april 2022 gepubliceerd worden.

Gebundelde feedback van ICOM Nederland