Lid aan het woord: Luc Eekhout over Internationale Comités

ICOM Nederland scherpt met ingang van 1 juli 2023 de lidmaatschapscriteria van de vereniging aan. Statutair is ICOM een internationale vakvereniging voor museumprofessionals, een netwerk om internationaal kennis en ervaring uit te wisselen. ICOM Nederland is uiteraard gehouden aan deze statuten. In de uitwerking en hantering van de criteria zijn gedurende de tijd echter grote verschillen ontstaan tussen de verschillende nationale comités van de andere landen. Afgezet tegen andere comités neemt ICOM Nederland een uitzonderlijke positie in vanwege haar grote aantal studentleden.

11/01/2022

ICOM telt meer dan 30 internationale comités. In deze werkgroepen zijn leden van over de hele wereld vertegenwoordigd. Onderling delen en ontwikkelen zij kennis over uiteenlopende museale expertises. Denk aan museumarchitectuur, historische huismusea, herdenkingsmusea en etnologie. Iemand die de stap naar internationaal overleggen al heeft gemaakt is Luc Eekhout, directeur van Kasteel Heeswijk. We spreken hem over zijn ervaring met de internationale comités van ICOM.

Werken aan een breder blikveld

Luc was onderdeel van het comité over de museumdefinitie (2020), was penningmeester en voorzitter van ICOM Nederland (2015-2020), en stelt zich kandidaat voor het penningmeesterschap van ICOM International. De grootste meerwaarde van internationaal samenwerken volgens hem: de open mind die het je oplevert - en die juist ook van past komt bij het inschatten van situaties ‘thuis’. “Deelnemen aan ICOM comités hebben mijn blikveld breder gemaakt.” “je ziet bijvoorbeeld dat het huidige thema van dekolonisatie van musea in veel landen onderdeel is van een bredere en diep gevoelde emancipatiebeweging van first nations”

Direct sparren

“Waarom nu de Executive Board? Ik vind het met name erg interessant om via ICOM een breed toegankelijk internationaal netwerk op te bouwen en te onderhouden. Het heeft mijzelf al veel voordelen opgeleverd. Ik wilde bijvoorbeeld graag meer weten over hoe er in musea wordt omgegaan met een vers oorlogsverleden. Tijdens een reis naar Vietnam kon ik direct sparren met de directie van het War Remnants Museum in Ho Chi Minh City, omdat ik als ICOM-collega kwam. Dit was een goede aanleiding om met ICOM Nederland het netwerk www.ICOMfamily.com te bouwen waarmee je als museumprofessional rechtstreeks buitenlandse collega’s kunt vinden en contacten.

Interculturele gevoeligheid kweken

"Daarnaast is mijn ervaring dat er binnen ICOM als internationale organisatie nog veel winst te behalen valt; organisatorisch, maar ook in de communicatie. Als je samenwerkt met zoveel verschillende culturen is het belangrijk om daar een bepaalde gevoeligheid voor te kweken. In het verleden zijn er wel eens dingen misgegaan op dit vlak. Neem de inmiddels beruchte sessie over de nieuwe museumdefinitie, tijdens de General Conference in Kyoto (2019). Vertegenwoordigers van diverse ICOM-landen kwamen lijnrecht tegenover elkaar te staan, wat er uiteindelijk toe leidde dat de zitting werd geschorst en de beslissing over de museumdefinitie werd uitgesteld. Deze impasse heeft er wel toe geleid dat het thema van de actuele identiteit van musea nu wereldwijd aandacht krijgt. Ik vind het veel waard dat cultureel bewustzijn groeit en daardoor sensitiever en effectiever samengewerkt kan worden. Ik vind het dan ook sterk van ICOM Nederland dat er trainingen over Intercultureel werken worden aangeboden. Dan herken je hobbels die zich voordoen bij interculturele samenwerkingen voordat je erover struikelt."