Oproep: jouw mening gevraagd over External Governance Review – draft report

14/12/2021

In opdracht van ICOM hebben Doyenne Strategy en Luma Consulting een externe evaluatie uitgevoerd over het functioneren van ICOM.
In het kader van het transparanter werken en het betrekken van de leden – wereldwijd – is nu de vraag aan leden van ICOM Nederland om het rapport door te nemen en erop te reageren.

Lees het CONCEPT-rapport

Aanleiding en doel

In 2019 verliep de Extraordinary General Assembly in Kyoto over de nieuwe museumdefinitie zeer chaotisch. Daarna zijn er op diverse niveaus zaken mis gegaan. Dit leidde tot een groot aantal aftredende leden van zowel de MDPP2 (comité dat het proces richting nieuwe definitie leidde) en de Executive Board in juni 2020. Zelfs de President van ICOM trad af.
Uiteindelijk is besloten om een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de gebeurtenissen en daarbij ook te onderzoeken welke structurele kwesties in de ICOM-organisatie hieraan hebben bijgedragen.
Doel is om hieruit lessen te halen voor de toekomst van ICOM en de ‘governance’ te verbeteren.

Proces en tijdpad om tot aanbevelingen te komen

Het conceptrapport ligt er nu en alle Nationale en Internationale comités zijn gevraagd om dit te delen met hun leden en hen om feedback te vragen. Dus ook ICOM Nederland. Zie hieronder voor de vragen die de samenstellers aan jullie meegeven.
In februari/maart 2022 houden de samenstellers rondetafelbijeenkomsten met de voorzitters van alle comités, waarin elke voorzitter een samenvatting geeft van de feedback van de eigen leden.
Al die input verwerken de onderzoekers in hun eindverslag, dat april 2022 klaar moet zijn.

Vragen aan de leden bij het CONCEPT-rapport

  1. Wat ontbreekt er in het ontwerpverslag? Of wat geeft een verkeerd beeld van de gebeurtenissen die hebben geleid tot het aftreden van het bestuur in 2020 en de daaruit voortvloeiende crisis? Wat moet nog worden beantwoord?
  2. Stemmen de voorlopige bevindingen overeen met jouw ervaringen en waarnemingen? Bieden zij voldoende context voor de aanbevelingen?
  3. Wat ontbreekt er in de aanbevelingen? Welke bestuurlijke aspecten zijn nog niet aan de orde gekomen? Wat zou de aanbevelingen relevanter en nuttiger maken voor ICOM Nederland? 

Inbreng van leden van ICOM Nederland

Kan op twee manieren:

  1. Deelname aan online gesprek op donderdag 13 januari van 19.30-21.00 uur, waarin Hans van de Bunte nadere toelichting geeft en we samen de belangrijkste bevindingen in het onderzoek bespreken. Van de Bunte maakt onderdeel uit van de ‘steering group’ die namens ICOM dit onderzoek begeleidt.
    Aanmelden via secretariaat@icom.nl voor 12 januari. Je krijgt dan kort tevoren de ZOOM-link toegestuurd.
  2. Jouw antwoord op de drie vragen mailen naar: secretariaat@icom.nl vòòr 1 februari.