ICOM International

ICOM is de grootste internationale brancheorganisatie op het gebied van musea en museumwerk. Sinds de oprichting in 1946 maakt ICOM zich sterk voor het professionaliseren van musea en het museumvak wereldwijd, onder meer door samenwerking tussen musea onderling te stimuleren.

“The International Council of Museums is an international organisation of museums and museum professionals which is committed to the research, conservation, continuation and communication to society of the world’s natural and cultural heritage, present and future, tangible and intangible.”

Expertforum 

Als expertforum zet ICOM de lijnen uit voor professionele en ethische standaarden ten aanzien van het museumvak. ICOM doet aanbevelingen op het gebied van cultureel erfgoed, onder meer als officieel adviseur voor UNESCO, en deelt en vergroot kennis over het vakgebied. ICOM is de stem van museumprofessionals op internationaal niveau en vergroot het culturele bewustzijn door globale netwerken en samenwerkingsprogramma’s te initiëren. Voor de beleidsperiode 2016-2022 staan de kernwaarden onafhankelijkheid, integriteit en professionaliteit centraal. Met meer dan 44.000 leden verspreid over meer dan 140 landen is ICOM voor ons als museumprofessionals kortom een netwerk van onschatbare waarde.

ICOM standaarden en richtlijnen


Museum Jan Cunen, foto: Almichael Fraay

Waaraan werkt ICOM? 

Als professionele en onafhankelijke speler in het veld heeft ICOM belangrijke initiatieven genomen en activiteiten ontplooid, waaronder:

  • Het opstellen van de Code of Ethics
  • Het bewerkstelligen van teruggave van culturele eigendommen;
  • Samenwerking met Interpol;
  • Bijdragen aan de professionalisering van museale projecten wereldwijd;
  • Ratificering van de verdragen UNESCO ‘70 en UNIDROIT, gericht op gestolen of illegaal verhandelde culturele voorwerpen;
  • Oprichting van Blue Shield: het ‘Rode Kruis voor cultureel erfgoed’;
  • Uitgave van de Rode Lijsten: een online en print database met museumschatten die gestolen zijn uit oorlogs- of rampgebieden

Internationale comités

ICOM heeft meer dan 30 internationale comités. In deze mondiale denktanks komen experts op het gebied van diverse museum- en erfgoedzaken samen. Deelnemen aan deze comités biedt niet alleen de kans om je netwerk te vergroten en je horizon te verbreden, je draagt ook actief bij aan de toekomst van musea. Comités zetten met hun aanbevelingen internationaal de toon voor museaal beheer, behoud en beleid, en delen via diverse publicaties hun expertise met overige leden. Ook worden samenwerkingsverbanden tussen culturele organisaties geïnitieerd.

Internationale comités: ook iets voor jou?

General Conference

Iedere drie jaar organiseert ICOM een International General Conference, steeds rond een actueel thema uit het museum- en erfgoedveld.

General Conference: waar en wanneer

International Museum Day

Sinds 1977 organiseert ICOM jaarlijks de internationale museumdag (IMD), steeds met een actueel thema. Musea wereldwijd doen op of rond 18 mei mee met uiteenlopende activiteiten om het maatschappelijke belang van kunst en cultuur onder de aandacht te brengen bij een breed publiek.

“Museums are an important means of cultural exchange, enrichment of cultures and development of mutual understanding, cooperation and peace among peoples.”

Aansluiten bij duizenden musea wereldwijd en ook een activiteit organiseren met jouw organisatie? Op de IMD website kun je het programma bekijken en inspiratie opdoen bij andere musea. Je kunt hier bovendien handige toolkits en communicatiemiddelen downloaden voor de promotie van je eigen programma.

International Museum Day

Call for Papers

Ben je op zoek naar experts voor een conferentie, publicatie of workshop of wil je zelf kennis delen met een wereldwijde community van museumprofessionals? Op de website van ICOM International staat een overzicht van call for papers.

Call for papers

ICOM Voices

Bijdragen van collega’s wereldwijd lezen en zo op de hoogte blijven van wat er speelt in het museumveld? Dat doe je via het speciaal daarvoor ontwikkelde platform ICOM Voices. Je kunt artikelen indienen (Engels-, Frans- of Spaanstalig) over één van de volgende thema’s: duurzaamheid, erfgoedbescherming, immaterieel erfgoed, lokale initiatieven en communities, of over het museumvak. Denk aan casestudies, veldverslagen, opiniestukken en recensies van tentoonstellingen of conferenties.

ICOM Voices

Vakverrijking met ICOM Learning 

Het ICOM Learning-programma is er om workshops en trainingen te organiseren ter verrijking en versteviging van het vakgebied. Denk aan collectie- en tentoonstellingsmanagement, educatie, marketing en communicatie, conservatie en restauratie, sociale inclusie en calamiteitenmanagement.
Het ICOM Learning-programma is bedoeld om regionale uitdagingen het hoofd te bieden en samenwerking te stimuleren, daarom is het de bedoeling dat je een programma opzet met meerdere landelijke of regionale partners. Ben jij ook van plan om een trainingsprogramma op te zetten? Bekijk eerst de werkwijze, het programmaoverzicht en calls for applications.

ICOM Learning

Contactgegevens ICOM Parijs

ICOM General Secretariat
15 rue Lasson
75012 Paris
France
Tel: +33 (0) 1 47 34 05 00
e-mail: secretariat@icom.org
website: http://icom.museum/