Netwerk

Als lid van ICOM kun je zitting nemen in één van de vele comités en werkgroepen. Op landelijk niveau, maar ook op internationaal vlak. Op deze manier kun je een wezenlijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het internationale museumveld.


Comités en werkgroepen

Nationale en regionale comités

De landen- (of nationale) comités, waaronder ook ICOM Nederland, zijn de belangrijkste bouwstenen van ICOM en tevens de organisaties waarbinnen de communicatie tussen ICOM en haar leden plaatsvindt. Sommige nationale comités hebben hun krachten gebundeld op regionaal niveau. ICOM heeft zeven regionale organisaties: de Aziatische regio (ASPAC), de Latijns-Amerikaanse en Caribische regio (LAC), de West-Afrikaanse landen (CIAO), de Arabische landen (ICOM/ARAB), de Noord-Afrikaanse landen (ICOM/Maghreb), Europa (ICOM/Europe) en de Noord-Europese landen (ICOM NORD).

Internationale comités

ICOM heeft meer dan 30 internationale comités en werkgroepen die zich toeleggen op de verschillende specialisaties binnen de museale sector. In deze mondiale denktanks komen experts op het gebied van diverse museum- en erfgoedzaken samen. Comités stellen internationale uitwisseling van (wetenschappelijke) informatie centraal, ontwikkelen professionele standaarden, brengen advies uit over de invoering van algemeen geldende regels en aanbevelingen en delen hun expertise via diverse publicaties met overige leden. Ook worden samenwerkingsverbanden tussen culturele organisaties geïnitieerd.

Deelname aan een internationaal comité biedt je niet alleen de kans om je netwerk te vergroten en je horizon te verbreden, je draagt ook actief bij aan de toekomst van musea.

Internationale comités

Standing Committees

De Standing Committees adviseren ICOM over een aantal structurele kwesties, zoals financiën, ethiek en regel- en wetgeving.

Standing Committees

Werkgroepen

Daarnaast zijn er diverse langlopende internationale werkgroepen waaraan je kunt deelnemen.

Internationale werkgroepen

Bekijk het overzicht van activiteiten georganiseerd door de ICOM comités.

Agenda

Wie zitten er al in internationale comités?

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt en meer te weten zou willen komen over deelname aan een internationaal comité (IC) van ICOM. We houden daarom een overzicht bij met Nederlandse ICOM-leden zitting nemen in een internationaal comité (of op een andere manier aan een comité verbonden zijn) en die hebben aangegeven dat andere leden contact kunnen opnemen voor meer informatie. 

Overzicht van Nederlandse ICOM-leden in IC's