Individueel lidmaatschap

Wil je aansluiten bij een internationaal netwerk van museumprofessionals en samen de sector verder brengen? Word dan lid van ICOM.

Je kunt individueel lid worden van ICOM als je:

 • op professionele wijze verbonden bent (of was, indien gepensioneerd) aan een museum of museaal ondersteunende instelling;
 • een zelfstandige bent die in hoofdzaak diensten of kennis levert aan de museale sector;
 • een studie volgt die opleidt tot een museale functie;
 • bestuurslid of lid van de Raad van Toezicht van een museum bent;
 • een medewerker bent van een organisatie die niet werkt voor musea, maar je werk wel hoofdzakelijk museum-gerelateerd is.

Jaartarieven 

Er zijn drie soorten lidmaatschappen:

 
Regulier € 92,50 
Student € 47,50  
Senior € 81,50

Richtlijnen nieuwe aanmeldingen

Het duurt circa zes weken voordat je je ICOM-kaart ontvangt, in verband met de administratie op het hoofdkantoor in Parijs. Houd daar rekening mee bij je aanmelding. Elk jaar in december wordt per post een nieuwe jaarzegel voor op de kaart toegezonden. De contributie wordt dan automatisch van je rekening afgeschreven.
Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar, met automatische verlenging tot het moment van opzegging. Aanmeldingen tot 1 oktober worden ingevoerd als een lidmaatschap van het lopende jaar, hierover is de volledige jaarbijdrage verschuldigd. Aanmeldingen na 1 oktober worden ingevoerd als een lidmaatschap van het daaropvolgende jaar. Is de contributie voor 31 maart nog niet voldaan, dan vervalt het lidmaatschap.

AANMELDFORMULIER

* Dit formulier is Engelstalig omdat nieuwe aanmeldingen verwerkt worden bij het internationale hoofdkantoor in Parijs.

Aanvullende richtlijnen

 • Niet werkzaam in een museum?
  We vragen een eigen toelichting of een aanbeveling door een museum om aan te tonen dat je werk directe aanknopingspunten heeft met het museale werkveld. Je toelichting kun je in het aanmeldingsformulier uploaden (word, pdf).
  Lever je bijvoorbeeld in hoofdzaak diensten of kennis aan de museale sector? Werk je zeer nauw met musea samen? Hoe groot is dan het percentage van je tijd dat je met musea bezig bent?
  N.B. het enkel toegang wensen tot musea is niet voldoende.
   
 • Student
  Je kunt je als student aanmelden bij ICOM als je een studie volgt aan het HBO of de universiteit, die opleidt tot een museale functie, zoals (kunst-)geschiedenis, culturele studies en museum/erfgoedstudies. Als studentlid heb je geen stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering en kun je geen zitting nemen in het bestuur. We vragen een bewijs van inschrijving, inclusief vermelding van naam, studie en het actuele studiejaar.
  Ook geef je je opleidings-mailadres als primaire mailadres op. Je privé-mailadres voer je als tweede mailadres in.
   
 • Senior
  Seniorlid ben je als je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebt, je in ieder geval de voorafgaande vijf jaar in een museale functie hebt gewerkt en bovendien lid bent geweest van ICOM. Een seniorlid heeft, net als het reguliere lid, toegang tot de Algemene Ledenvergadering (en is daar stemgerechtigd) en tot de door ICOM Nederland georganiseerde evenementen. We vragen om een kopie van je identiteitsbewijs te uploaden in het aanmeldingsformulier.
   
 • Lid van een Raad van Toezicht of Raad van Bestuur van een (geregistreerd) museum
  Als instelling kun je een lidmaatschap aanvragen voor leden van de Raad van Toezicht en het museumbestuur, maar uitsluitend voor de periode waarin zij in functie zijn.
   
 • Medewerkers van organisaties die niet werken voor musea, maar wier werk wel museum-gerelateerd is.
  We vragen hiervoor een eigen toelichting of een aanbeveling door een museum om aan te tonen dat je werkzaamheden hoofdzakelijk gerelateerd zijn aan de museale sector. Dit document kun je in het aanmeldingsformulier uploaden.
   
 • Vrijwilligers en commerciële instellingen
  Ben je vrijwilliger of werkzaam bij een instelling die vanuit commercieel oogpunt handelt in culturele goederen, dan kun je helaas geen lid worden van ICOM.

Registratie bij ICOM Nederland en ICOM International

ICOM Nederland registreert je (adres)gegevens voor de jaarlijkse betaling van het lidmaatschap, het toezenden van je ICOM-kaart en om je uit te nodigen voor Nederlandse activiteiten als de Algemene Ledenvergadering. Na toekenning van je aanvraag ontvang je van ICOM Nederland een inlogcode (je lidnummer) en een wachtwoord waarmee je zelf je adresgegevens kunt aanpassen op deze website.
Ook bij ICOM International worden je lidmaatschap en (adres)gegevens geregistreerd in het systeem: Member Space. Voor Member Space krijg je van ICOM International per e-mail een aparte inlogcode (je e-mailadres) en een wachtwoord toegezonden.

Contact

Iets niet helemaal duidelijk? Of verandert er iets in je situatie? Kijk eerst bij onze veelgestelde vragen. Kom je er niet uit, neem dan contact met ons op via administratie@icom.nl.