Individueel lidmaatschap

Wil je aansluiten bij een internationaal netwerk van museumprofessionals en samen de sector verder brengen? Word dan lid van ICOM.

Er zijn vier soorten lidmaatschappen:

Jaartarieven 

Individueel € 92,50
Student € 47,50
Senior  € 81,50
Supportive Member € 295,00

Je kunt individueel lid worden van ICOM als je:

 • op professionele wijze verbonden bent aan een museum of museaal ondersteunende instelling;
 • een zelfstandige bent die in hoofdzaak diensten of kennis levert aan de museale sector;

Je kunt seniorlid van ICOM worden als je: 

 • met pensioen bent, maar op professionele wijze verbonden was aan een museum of museaal ondersteunende instelling, je in ieder geval de voorafgaande vijf jaar in een museale functie hebt gewerkt en bovendien minstens de voorafgaande vijf jaar lid bent geweest van ICOM.

Je kunt studentlid worden van ICOM als je:

 • masterstudent bent van de opleidingen: museumstudies, erfgoedstudies, conservering en restauratie, de conservatorenopleiding kunstgeschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen en Museum Conservator aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam;
 • derde- of vierdejaars student bent uit de bachelor Erfgoedstudies van de Reinwardt Academie.
 • Master- en PhD-studenten van andere studierichtingen (bijv. kunstgeschiedenis) die onderzoek doen naar een aantoonbaar museaal onderwerp staat het vrij om een aanvraag in te dienen, die zal worden beoordeeld door het bestuur van ICOM Nederland.

Je kunt Supportive Member van ICOM worden als je:

 • bestuurslid of lid van de Raad van Toezicht van een museum bent;
 • werkzaam bent bij een organisatie die musea beleidsmatig of financieel ondersteunt, zoals beleidsambtenaar of medewerker van fondsen;
 • werkzaam bent bij overheidsorganisaties en fondsen die musea beleidsmatig of financieel ondersteunen.

Richtlijnen nieuwe aanmeldingen

Het duurt circa zes weken voordat je je ICOM-kaart ontvangt, in verband met de administratie op het hoofdkantoor in Parijs. Houd daar rekening mee bij je aanmelding. Elk jaar in december wordt per post een nieuwe jaarzegel voor op de kaart toegezonden. De contributie wordt dan automatisch van je rekening afgeschreven.
Het lidmaatschap geldt voor een periode van een kalenderjaar (1 januari t/m 31 december). Aanmeldingen die worden ontvangen op of na 1 oktober worden gezien als een aanmelding voor het lidmaatschap per 1 januari van het daaropvolgend kalenderjaar. 
Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd. Een opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk op 1 november (twee maanden voorafgaand aan de automatische verlenging) te worden doorgegeven via administratie@icom.nl. Is de contributie voor 31 maart nog niet voldaan, dan vervalt het lidmaatschap.

Dien hieronder je aanvraag in

AANMELDFORMULIER INDIVIDUEEL

AANMELDFORMULIER STUDENT

* Dit formulier is Engelstalig omdat nieuwe aanmeldingen verwerkt worden bij het internationale hoofdkantoor in Parijs.

Aanvullende richtlijnen

 • Werkzaam als zelfstandige?
  We vragen een eigen toelichting èn een aanbeveling door een museum waarmee je samenwerkt, om aan te tonen dat je volgens hen wezenlijk bijdraagt aan de ontwikkeling van de museumsector, een aanzienlijk deel van de tijd besteedt aan museumgerelateerd werk en dat je toetreden bijdraagt aan de kwaliteit van het ICOM-netwerk. Je toelichting en aanbeveling kun je in het aanmeldingsformulier uploaden (word, pdf).
   
 • Niet werkzaam voor een museum, maar is je werk in dienstverband hoofdzakelijk museumgerelateerd?
  We vragen een eigen toelichting èn een aanbeveling door een museum waarmee je samenwerkt, om aan te tonen dat je volgens hen wezenlijk bijdraagt aan de ontwikkeling van de museumsector, een aanzienlijk deel van de tijd besteedt aan museumgerelateerd werk en dat je toetreden bijdraagt aan de kwaliteit van het ICOM-netwerk. Je toelichting en aanbeveling kun je in het aanmeldingsformulier uploaden (word, pdf).
   
 • Student
  Alle nieuwe studentenlidmaatschappen gelden voor een periode van maximaal twee jaar. Daarna gaan we ervan uit dat de Masterfase is afgerond en kan een aanvraag worden ingediend voor een individueel lidmaatschap. 
  Als studentlid heb je geen stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering en kun je geen zitting nemen in het bestuur.
  We vragen een bewijs van inschrijving, inclusief vermelding van naam, studie en het actuele studiejaar.
  Ook geef je je opleidings-mailadres als primaire mailadres op. Je privé-mailadres voer je als tweede mailadres in.
   
 • Promovendi
  Promovendi komen in aanmerking voor een ICOM studentlidmaatschap als hun onderzoek direct verband houdt met de museumpraktijk én wordt uitgevoerd in directe samenwerking met een museum.
  Als studentlid heb je geen stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering en kun je geen zitting nemen in het bestuur.
  We vragen als bijlage in het aanvraagformulier een persoonlijke motivatie waarin je ook toelichting geeft op je onderzoek, aangevuld met een aanbevelingsbrief van de promotor of een van de musea waarmee je samenwerkt. Ook geef je je universiteitsmailadres als primaire mailadres op. Je privé-mailadres voer je als tweede mailadres in.
   
 • Supportive membership
  Als supportive member heb je geen stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering en kun je geen zitting nemen in het bestuur. We vragen als bijlage in het aanvraagformulier een aanbevelingsbrief van een museum, waaruit kan worden afgeleid dat jij als supportive member van ICOM Nederland een aantoonbare inhoudelijke bijdrage levert aan de museumpraktijk.
   
 • Senior
  Een seniorlid heeft, net als het reguliere lid, toegang tot de Algemene Ledenvergadering (en is daar stemgerechtigd) en tot de door ICOM Nederland georganiseerde evenementen. We vragen om een kopie van je identiteitsbewijs te uploaden in het aanmeldingsformulier. Was je niet individueel lid, maar werkte je bij een instellingslid? Dan vragen we zonodig om bevestiging van deze instelling.
   
 • Lid van een Raad van Toezicht of Raad van Bestuur van een (geregistreerd) museum
  Als instelling kun je een Supportive lidmaatschap aanvragen voor leden van de Raad van Toezicht en het museumbestuur, maar uitsluitend voor de periode waarin zij in functie zijn.
   
 • Medewerkers van organisaties die niet werken voor musea, maar wier werk wel museum-gerelateerd is.
  We vragen hiervoor een eigen toelichting of een aanbeveling door een museum om aan te tonen dat je werkzaamheden hoofdzakelijk gerelateerd zijn aan de museale sector. Dit document kun je in het aanmeldingsformulier uploaden.
  Ben je werkzaam bij organisatie die musea beleidsmatig of financieel ondersteunt? Dan kun je in aanmerking komen voor een Supportive Membership. Ook in dat geval vragen we je in het aanmeldingsformulier een eigen toelichting of een aanbeveling door een museum te uploaden.
   
 • Vrijwilligers en commerciële instellingen
  Ben je vrijwilliger of werkzaam bij een instelling die vanuit commercieel oogpunt handelt in culturele goederen, dan kun je helaas geen lid worden van ICOM.

Registratie bij ICOM Nederland en ICOM International

ICOM Nederland registreert je (adres)gegevens voor de jaarlijkse betaling van het lidmaatschap, het toezenden van je ICOM-kaart en om je uit te nodigen voor Nederlandse activiteiten als de Algemene Ledenvergadering. Na toekenning van je aanvraag ontvang je van ICOM Nederland een inlogcode (je lidnummer) en een wachtwoord waarmee je zelf je adresgegevens kunt aanpassen op deze website.
Ook bij ICOM International worden je lidmaatschap en (adres)gegevens geregistreerd in het systeem: Member Space. Voor Member Space krijg je van ICOM International per e-mail een aparte inlogcode (je e-mailadres) en een wachtwoord toegezonden.

Contact

Iets niet helemaal duidelijk? Of verandert er iets in je situatie? Kijk eerst bij onze veelgestelde vragen. Kom je er niet uit, neem dan contact met ons op via administratie@icom.nl.