Subsidies

ICOM Nederland stelt elk jaar een jaarlijks vastgesteld bedrag beschikbaar (in 2022 € 20.000) voor het bevorderen van internationaal contact en het grenzeloos delen van museale expertise. Dus ben jij lid van ICOM en ben je van plan om een actieve rol te vervullen tijdens een ICOM-conferentie, neem je deel aan een Standing Committee of Working Group ingesteld door de Executive Council, doe je internationaal onderzoek op een museaal kennisgebied of ga je iets organiseren waarbij internationale kennisuitwisseling centraal staat? Dien dan een aanvraag in.

Aanvragen mag maximaal één keer per jaar. Per aanvraag gaat het om een toe te kennen bedrag van maximaal 1000 euro, waarvan 75% vooruit wordt betaald en 25% na ontvangst van een eindverslag en financiële verantwoording.

Welke aanvragen komen in aanmerking?

  • Als je deelneemt aan een ICOM-conferentie en daar een actieve rol vervult is de mogelijke vergoeding bestemd voor reis- en verblijfkosten.
  • Als je deelneemt als lid van een Standing Committee, of Working Group ingesteld door de Executive Council is er ook vergoeding mogelijk. 
  • Als je internationaal onderzoek doet op een museaal kennisgebied, met de bedoeling om de resultaten openlijk te delen (in ieder geval via ICOM Nederland), geldt de mogelijke vergoeding voor kosten op het gebied van contact/uitwisseling met andere ICOM-leden.
  • Als je een meeting/webinar of andere vorm van actieve kennisuitwisseling organiseert, moet deze bijeenkomst breed toegankelijk zijn en bijdragen aan professioneel contact tussen meerdere (internationale) ICOM-leden.

Vooraf vragen we je om via het aanvraagformulier een korte projectomschrijving in te dienen, met onderbouwde begroting. Let op: bij geplande reizen dragen we bij in redelijkheid, voeg dan ook documentatie toe van de geplande boeking.

AANVRAAGFORMULIER

Na afloop stuur je ons binnen een maand na de reis/presentatie/meeting/publicatie een toegankelijk verslag en een financiële verantwoording. We delen deze verslagen via onze communicatiekanalen. Ook vragen we om vermelding van het logo van ICOM Nederland op alle relevante uitingen.

VERSLAG INDIENEN

Aanvraagdata

Het bestuur van ICOM Nederland beoordeelt de aanvragen op de geplande bestuursvergaderingen. Tussentijds worden geen toekenningen gedaan. De vergaderdata voor 2022 zijn: 27 januari, 18 maart, 20 mei, 8 juli, 14 september en 25 november.

Vragen over subsidies en aanvragen? Neem contact op via project@icomnederland.nl