Museumdefinitie

ICOM doet momenteel een beroep op de kennis en ervaring van alle leden in twee belangrijke processen: het herzien van de Ethische Code en het opstellen van een nieuwe museumdefinitie.

Naar een nieuwe museumdefinitie

De bestaande museumdefinitie dateert uit 2007 en luidt: ‘Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.’

A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment.

Deze definitie is toe aan herziening. Hoe definiëren we het museum van de toekomst? Over de nieuwe museumdefinitie die werd gepresenteerd tijdens de General Conference in Kyoto in 2019 bleek geen consensus te bestaan. De beslissing werd daarom uitgesteld om over te gaan op een meer bottom-up methode, met meer invloed voor de nationale comités en individuele leden.

Meer achtergrond: factsheet museumdefinitie

ICOM Define

Internationaal leidt het Standing Committee ICOM Define de discussie. In december 2020 presenteerde deze werkgroep een route in elf stappen. Deze route kent een voorlopige doorlooptijd van 18 maanden en moet uiteindelijk leiden tot een shortlist van twee of drie definitieve voorstellen. Hierover zal dan gestemd worden tijdens de General Conference in Praag (augustus 2022).

Werkwijze

Alle comités kunnen hun stem laten horen op de route tot aan Praag 2022. Ook ICOM Nederland betrekt haar leden door het organiseren van diverse bijeenkomsten en het uitbrengen van concrete adviezen aan ICOM Define.

In het voorjaar van 2021 vroegen we jullie mee te denken over welke sleutelbegrippen en concepten wij terug zouden willen zien in de nieuwe definitie. Hetzelfde gebeurde in andere nationale comités wereldwijd. ICOM Define stelde op basis van alle inzendingen in deze tweede consultatieronde onderstaand rapport op.

ICOM Define report (juli 2021)

Wij nodigen jullie nu opnieuw uit om in deze derde consultatieronde met ons in gesprek te gaan. Deze online bijeenkomsten vinden plaats op 27 en 31 augustus. Voor meer informatie en aanmelden, zie de agenda onderaan deze pagina.

Wat daarop volgt is een opnieuw een rapport van ICOM Define, met een shortlist van definities. Voorjaar 2022 gaan alle nationale comités dan opnieuw bij hun leden te rade. Daaruit komt tot slot een definitieve shortlist voort, waarover in augustus 2022 gestemd wordt tijdens de General Conference in Praag.

Volledige stappenplan

Alle informatie over de museumdefinitie is toegankelijk. Via de ICOM Member Space zijn onder het blokje Take part in the New Definition of the Museum alle materialen van ICOM Define te vinden, plus die van internationale en nationale comités.

ICOM Member Space

Agenda

Geweest:

  • Erfgoedarena ‘Game Changers’: 29 januari 2020 bij de Reinwardt Academie
  • Werksessie en netwerkborrel voor ICOM Nederland-leden: 6 februari 2020 bij museum Catharijneconvent, Utrecht
  • Inspraaksessies via Zoom: 23 en 25 maart 2021
  • Inspraaksessies via Zoom: 27 en 31 augustus 2021

Verslagen

  • In het voorjaar van 2021 vroegen we jullie mee te denken over welke sleutelbegrippen en concepten wij terug zouden willen zien in de nieuwe definitie. Hetzelfde gebeurde in andere nationale comités wereldwijd. ICOM Define stelde op basis van alle inzendingen in deze tweede consultatieronde dit rapport (juli 2021) op.
  • Lees het verslag en de analyse van de werksessie van 6 februari 2020. 

Contact werkgroep museumdefinitie ICOM Nederland

Amanda Vollenweider
definitie@icom.nl