Museumdefinitie

ICOM doet momenteel een beroep op de kennis en ervaring van alle leden in twee belangrijke processen: het herzien van de Ethische Code en het opstellen van een nieuwe museumdefinitie.

Naar een nieuwe museumdefinitie

De bestaande museumdefinitie dateert uit 2007 en luidt: ‘Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.’

A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment.

Deze definitie is toe aan herziening. Hoe definiëren we het museum van de toekomst? Over de nieuwe museumdefinitie die werd gepresenteerd tijdens de General Conference in Kyoto in 2019 bleek geen consensus te bestaan. De beslissing werd daarom uitgesteld om over te gaan op een meer bottom-up methode, met meer invloed voor de nationale comités en individuele leden.

Meer achtergrond: factsheet museumdefinitie

ICOM Define

Internationaal leidt het Standing Committee ICOM Define de discussie. In december 2020 presenteerde deze werkgroep een route in elf stappen. Deze route kent een voorlopige doorlooptijd van 18 maanden en moet uiteindelijk leiden tot een shortlist van twee of drie definitieve voorstellen. Hierover zal dan gestemd worden tijdens de General Conference in Praag (22-28 augustus 2022).

Werkwijze

Alle comités kunnen hun stem laten horen op de route tot aan Praag 2022. Ook ICOM Nederland betrekt haar leden door het organiseren van diverse bijeenkomsten en het uitbrengen van concrete adviezen aan ICOM Define.

Voorjaar 2022: 5 definties

Wij nodigden jullie in het voorjaar van 2022 opnieuw uit om met ons in gesprek te gaan. Uit de vijf concrete definitie-voorstellen die zijn opgesteld op basis van de input van de leden wereldwijd kwamen we tijdens twee inspraaksessies, aangevuld met de reacties op onze enquête, uit bij definitievoorstel 3. Onze voorkeur is kenbaar gemaakt bij het ICOM Define-comité. Als extra opmerkingen adviseren we 'enjoyment' te vervangen voor 'inspiration' en 'with the participation of communities'  door 'in a participatory way'. Dit laatste om tegemoet te komen aan musea die niet kunnen voldoen aan het concreet betrekken van gemeenschappen bij hun programma. 

 1. A museum is an accessible, inclusive, not-for-profit institution. It inspires discovery, emotion, reflection, and critical thinking around tangible and intangible heritage. In the service of society, and in active partnership with diverse communities, museums research, collect, conserve, exhibit, educate and communicate. They operate professionally and ethically, promoting sustainability and equity.
   
 2. A museum is a permanent, not-for-profit institution, accessible to the public and of service to society. It collects, conserves, interprets and exhibits, tangible, intangible, cultural and natural heritage in a professional, ethical, and sustainable manner for research, education, reflection and enjoyment. It communicates in an inclusive, diversified, and participatory way with communities and the public.
   
 3. A museum is a not-for-profit, permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, exhibits, and communicates tangible and intangible heritage. Open to the public, it is accessible, inclusive, and fosters diversity and sustainability. The museum operates professionally, ethically and with the participation of communities, offering varied audience experiences for the purposes of education, enjoyment and the expansion of knowledge.
   
 4. A museum is an inclusive, not-for-profit institution, open to the public, which researches, collects, preserves, exhibits, and communicates tangible and intangible heritage, facilitating critical reflections on memory and identity. Museums are in the service of society, providing educational and knowledge sharing experiences. Driven by communities or shaped together with their audiences, museums can take a wide range of formats, fostering equal access, sustainability, and diversity. 
   
 5. A museum is an open and accessible not-for-profit institution that collects, researches, preserves, exhibits and communicates the tangible and intangible heritage of people and the environment for the benefit of society. Museums are committed to ethical and sustainable practices and are operated in an inclusive and professional manner to create enjoyable and educational experiences that foster curiosity and discovery.

Hoe verder? 

ICOM Define neemt de hoogst gewaardeerde definties over. Daarover wordt op 5 mei 2022 gestemd binnen een preliminary Council Meeting. De uitkomst hiervan wordt gepresenteerd aan de Executive Board. Tijdens de Extraordinary General Assembly in Praag (22-28 augustus 2022) vindt de laatste stemmingsronde plaats en wordt de nieuwe definitie officieel gepresenteerd. 

Meer weten over de werkwijze van ICOM Define? 

Volledige stappenplan

Alle informatie over de museumdefinitie is toegankelijk. Via de ICOM Member Space zijn onder het blokje Take part in the New Definition of the Museum alle materialen van ICOM Define te vinden, plus die van internationale en nationale comités.

ICOM Member Space

Agenda

Geweest:

 • Erfgoedarena ‘Game Changers’: 29 januari 2020 bij de Reinwardt Academie
 • Werksessie en netwerkborrel voor ICOM Nederland-leden: 6 februari 2020 bij museum Catharijneconvent, Utrecht
 • Inspraaksessies via Zoom: 23 en 25 maart 2021
 • Inspraaksessies via Zoom: 27 en 31 augustus 2021
 • Inspraaksessies via Zoom: 22 maart en 30 maart 2022

Verslagen

 • In het voorjaar van 2021 vroegen we jullie mee te denken over welke sleutelbegrippen en concepten wij terug zouden willen zien in de nieuwe definitie. Hetzelfde gebeurde in andere nationale comités wereldwijd. ICOM Define stelde op basis van alle inzendingen in deze tweede consultatieronde dit rapport (juli 2021) op.
 • Lees het verslag en de analyse van de werksessie van 6 februari 2020. 
 • ICOM Define Report (juli 2021)

Contact werkgroep museumdefinitie ICOM Nederland

Amanda Vollenweider
definitie@icom.nl