Museumdefinitie


Tijdens de ICOM General Conference in Praag (2022) is de nieuwe internationale museumdefinitie door de internationale museumgemeenschap met overweldigende meerderheid (92%) aangenomen. ICOM Nederland steunt de definitie; een belangrijke graadmeter voor wat een museum is en wat het museum betekent voor de maatschappij.

De nieuwe museumdefinitie luidt:

“A museum is a not-for-profit, permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible heritage. Open to the public, accessible and inclusive, museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally and with the participation of communities, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection and knowledge sharing.”

Na de stemmingsronde voor een nieuwe museumdefinitie in 2022. Foto: ICOM 

De vorige definitie, die stamt uit 2007, luidde:

“A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment.”

De nieuwe definitie doet recht aan de kerntaken van een museum, maar geeft ook ruimte aan de veranderende praktijk van musea wereldwijd. Caroline Breunesse, voorzitter ICOM Nederland:

“Het is een grote stap voorwaarts dat de nieuwe definitie is aangenomen, omdat er nu naast de kerntaken ook elementen als duurzaamheid, inclusiviteit en samenwerking met de gemeenschap in de formulering zijn opgenomen. Deze definitie wordt wereldwijd door museumprofessionals breed gedragen.”

Inspraakprocedure 2019-2022

De nieuwe formulering is het resultaat van een zorgvuldige inspraakprocedure, waarbij alle nationale comités hun stem hebben kunnen laten gelden. In twaalf stappen, verdeeld over vier rondes, werden kernwoorden verzameld en conceptteksten beoordeeld. Dat heeft uiteindelijk geleid tot één voorstel.

MEER ACHTERGROND: FACTSHEET MUSEUMDEFINITIE

De museumdefinitie: wat is dat?

De museumdefinitie geeft een heldere afbakening van wat musea wel en niet zijn. In Nederland is het de basis voor het museumregister, een kwaliteitskeurmerk voor musea. Daarnaast geeft de museumdefinitie richting aan hoe musea zélf hun taak opvatten. In veel landen wordt de museumdefinitie ook gebruikt als basis voor subsidieregelingen en als het om overheidsfinanciering gaat.

Verslagen

  • In het voorjaar van 2021 vroegen we jullie mee te denken over welke sleutelbegrippen en concepten wij terug zouden willen zien in de nieuwe definitie. Hetzelfde gebeurde in andere nationale comités wereldwijd. ICOM Define stelde op basis van alle inzendingen in deze tweede consultatieronde dit rapport (juli 2021) op.
  • Lees het verslag en de analyse van de werksessie van 6 februari 2020. 
  • ICOM Define Report (juli 2021)

Volgende stap: een Nederlandse vertaling

De volgende stap voor ICOM Nederland is om met de musea en de ruim 6.500 leden in een open traject tot een Nederlandse vertaling te komen van de Engelse definitie. Het Museumcongres van de Nederlandse Museumvereniging op 6 en 7 oktober 2022 vormt hiervoor de aftrap.

Meer weten?

Alle informatie over de museumdefinitie is toegankelijk. Via de ICOM Member Space zijn onder het blokje Take part in the New Definition of the Museum alle materialen van ICOM Define te vinden, plus die van internationale en nationale comités.

ICOM Member Space

Contact werkgroep museumdefinitie ICOM Nederland

Amanda Vollenweider
definitie@icom.nl