Beursaanvragen

ICOM Nederland stelt elk jaar een jaarlijks vastgesteld bedrag beschikbaar voor het bevorderen van internationaal contact en het grenzeloos delen van museale expertise. Dus ben jij lid van ICOM en ben je van plan om een actieve rol te vervullen tijdens een ICOM-conferentie, neem je deel aan een Standing Committee of Working Group ingesteld door de Executive Council, doe je internationaal onderzoek op een museaal kennisgebied of ga je iets organiseren waarbij internationale kennisuitwisseling centraal staat? Dien dan een aanvraag in voor een reisbeurs, onderzoeksbeurs of activiteitenbeurs.

Aanvragen mag maximaal één keer per jaar. Per aanvraag gaat het om een toe te kennen bedrag van maximaal 1000 euro, waarvan 75% vooruit wordt betaald en 25% na ontvangst van een eindverslag en financiële verantwoording.

Welke aanvragen komen in aanmerking?

  • Reisbeurs: Als je deelneemt aan een ICOM-conferentie en daar een actieve rol vervult, of actief deelneemt aan een activiteit van een Internationaal Comité, een Standing Committee of een Internationale Werkgroep kunnen we bijdragen aan de reis- en overnachtingskosten.
  • Onderzoeksbeurs: Als je internationaal onderzoek doet op een museaal kennisgebied, met de bedoeling om de resultaten openlijk te delen (in ieder geval via ICOM Nederland) kunnen we bijdragen aan kosten op het gebied van contact/uitwisseling met andere ICOM-leden.
  • Activiteitenbeurs: Als je een internationale meeting/webinar of andere vorm van actieve kennisuitwisseling organiseert, en deze bijeenkomst is breed toegankelijk en draagt bij aan professioneel contact tussen meerdere (internationale) ICOM-leden, dan kunnen we hieraan bijdragen. 

Vooraf vragen we je om via het aanvraagformulier een korte projectomschrijving in te dienen, met onderbouwde begroting. Let op: bij reizen dragen we bij voor de reis- en verblijfskosten, voeg dan ook documentatie toe van de geplande boeking.

AANVRAAGFORMULIER

Verslaglegging

Na afloop stuur je ons binnen een maand na de reis/publicatie/activiteit een kort verslag, aangevuld met een financiële verantwoording (begroting, aangevuld met realisatie). In het verslag geef je antwoord op de volgende vragen:

  • Waarvoor heb je de beurs ingezet? (max 150 woorden)
  • Wat zijn de belangrijkste ‘lessons learned’ op het gebied van internationale uitwisseling? (max 150 woorden)
  • Wat zou je willen delen met de Nederlandse ICOM-leden? (max 150 woorden)

Ook vragen we je om vier rechtenvrije foto's mee te sturen. We delen deze verslagen via onze communicatiekanalen. Tot slot vragen we om vermelding van het logo van ICOM Nederland op alle relevante uitingen.

VERSLAG INDIENEN

Aanvraagdata

Het bestuur van ICOM Nederland beoordeelt de aanvragen tijdens de bestuursvergaderingen, deze zijn zesmaal per jaar. Tussentijds worden geen toekenningen gedaan.

Vragen over beurzen en aanvragen? Neem contact op via beurzen@icom.nl