Algemene Ledenvergadering

Jaarlijks in mei, rondom de internationale museumdag, organiseert ICOM Nederland de Algemene Ledenvergadering (ALV), meestal gevolgd door een inhoudelijk programma rond een actueel museaal thema.

Als lid ben je van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Denk en praat mee over het beleid en bestuur van de vereniging, blik samen met ons terug en vooruit en krijg meer inzicht in het reilen en zeilen van de vereniging. De agenda en vergaderstukken zijn ten minste 28 dagen voor de geplande vergaderdatum te downloaden via deze website.

Wil je meer weten over het bijwonen van de ALV? Mail naar: secretariaat@icomnederland.nl

Algemene Ledenvergadering 2021

De ALV van 2021 vond plaats op 4 juni. Vanwege de coronamaatregelen betrof het opnieuw een digitale editie. Het verslag wordt hier zo spoedig mogelijk beschikbaar gemaakt.

Algemene Ledenvergadering 2020

De ALV van 2020 vond plaats op 26 oktober. Vanwege de coronamaatregelen betrof het een uitgestelde, digitale editie.