Algemene Ledenvergadering

Jaarlijks in mei, rondom de internationale museumdag, organiseert ICOM Nederland de Algemene Ledenvergadering (ALV), meestal gevolgd door een inhoudelijk programma rond een actueel museaal thema.

Als lid ben je van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Denk en praat mee over het beleid en bestuur van de vereniging, blik samen met ons terug en vooruit en krijg meer inzicht in het reilen en zeilen van de vereniging. De agenda en vergaderstukken zijn twee weken voor de geplande vergaderdatum te downloaden via deze website (zie verderop deze pagina).

Wil je meer weten over het bijwonen van de ALV? Mail naar: secretariaat@icomnederland.nl

Algemene Ledenvergadering 2023

De ALV van 2023 vond plaats op 22 mei 2023, bij Naturalis in Leiden. 

Notulen 2023

Algemene Ledenvergadering 2022

De ALV van 2022 vond plaats op 20 mei 2022, bij de Mesdag Collectie in Den Haag.

Notulen 2022

Algemene Ledenvergadering 2021

De ALV van 2021 vond plaats op 4 juni. Vanwege de coronamaatregelen betrof het opnieuw een digitale editie.

Notulen 2021

Algemene Ledenvergadering 2020

De ALV van 2020 vond plaats op 26 oktober. Vanwege de coronamaatregelen betrof het een uitgestelde, digitale editie.

Notulen 2020