Verdiepende training 'intercultureel onderhandelen'

Verdiepende training 'intercultureel onderhandelen'
Type

workshop

Locatienog te bepalen
Datummaandag 4 april 2022

Via ICOM leer je als museumprofessional de wereld kennen. Je ontmoet collega’s, ontdekt musea en wisselt informatie uit, via een breed scala aan internationale commissies. Dat gaat soms gemakkelijk, soms ook onverwacht stroef. In de commissies ontdek je namelijk niet alleen wat ons verbindt, maar ook wat ons van elkaar onderscheidt. Vooral de culturele achtergrond speelt hierbij een bepalende rol.
ICOM Nederland wil hier graag iets in betekenen.

Samen met Akteos bieden we daarom de verdiepende training 'intercultureel onderhandelen' aan. In een dag tijd ga je dieper in op de ontwikkeling van vaardigheden om elkaar beter te kunnen lezen en begrijpen. Door het verbeteren van jouw culturele competenties, creëer je een mindset waarin je ´cultuur overstijgend´ leert functioneren, onafhankelijk van iemands afkomst.

Voor wie?

Deze verdiepende training is voor leden die al een basistraining Cultural Awareness hebben gevolgd. 

Algemene informatie

Meer informatie over locatie, kosten en inschrijving volgt zo spoedig mogelijk.